jätä rekrytointi ammattilaisten käsiin!

Löydämme teidän yritykseenne sopivat osaajat.

Henkilökohtainen, ammattitaitoinen ja iloinen työotteemme näkyy positiivisena kokemuksena sekä asiakkaidemme että työnhakijoidemme suuntaan.

Millaisiin tehtäviin sitten etsimme henkilöitä? Eniten teemme hakuja teollisuuteen, talouteen ja toimistoon. Alla esimerkkejä viimeksi täytetyistä toimeksiannoista:

Johto / liiketoiminta
 • Toimitusjohtaja
 • Talousjohtaja
 • Tuotantojohtaja
 • Liiketoiminnan kehityspäällikkö
 • Media- ja viestintäjohtaja
 • Toiminnanjohtaja
 • Country Manager
Talous
 • Talouspäällikkö
 • Palkanlaskija
 • Kirjanpitäjä
 • Business Controller
 • Financial Controller
Asiantuntijat toimistoon
 • Henkilöstöpäällikkö
 • HR Business Partner
 • Kiinteistösihteeri
 • Arkkitehti
 • Myyntipäällikkö
 • Asiakkuuspäällikkö
 • Toimistosihteeri
 • Kehityspäällikkö
Asiantuntijat teollisuuteen
 • Hankintapäällikkö
 • Ostaja
 • Projekti-insinööri
 • Sähkösuunnittelija
 • Laatuinsinööri
 • Huoltoinsinööri
 • Tuotekehitysinsinööri

Vaihtoehdot helmien löytämiseen:

Julkinen haku

Julkisessa haussa työpaikkailmoitus julkaistaan eri rekrytointikanavissa ja teemme aina myös somemarkkinointia ilmoitushaun tueksi.

Headhunting

Headhunttauksella eli suorahaulla tavoitamme myös ne henkilöt, jotka eivät ole itse aktiivisesti hakemassa uutta työpaikkaa mutta kiinnostuvat uusista haasteista kysyttäessä. Suorahakua käytetään nykyään positiosta riippumatta eli teemme johdon suorahaun lisäksi paljon asiantuntijatason suorahakua.

Yhdistelmähaku

Yhdistelmähaku takaa parhaan tuloksen jos haluamme tavoittaa paljon sopivia hakijoita. Työpaikka julkaistaan eri rekrytointikanavissa, jonka lisäksi kontaktoimme potentiaalisia tehtävään sopivia henkilöitä suoraan kysymällä kiinnostusta hakea avoimeen tehtävään.

helmet edellä

Työntekijäkokemuksen kehittämisellä parempiin tuloksiin.


Panostamalla hyvään työntekijäkokemukseen organisaatiot sitouttavat työntekijöitään, pitävät henkilöstönsä motivaatiota yllä ja vähentävät henkilöstökustannuksia. Hyvinvoivien työntekijöiden myötä palvelun laatu ja asiakaskokemus paranee, joka edesauttaa liikevaihdon kasvua.

Palvelumme avulla organisaatio saa katsauksen nykytilastaan ja riittävän konkreettisen ymmärryksen työntekijäkokemuksesta ja sen hyödyistä, mikä toimii apuna kehittämistyön käytäntöön viemisessä. Tavoitetilan määritys luo pohjaa työntekijäkokemusstrategian luomiselle, jonka lisäksi organisaatio saa arvokkaita ohjeita toiminnan kehittämiseen liittyen. Organisaation ulkopuolisena kumppanina arvioimme tilanteen objektiivisesti ja saamme rehellistä palautetta työntekijäkokemuksen nykytilasta.

Työntekijäkokemuksen kehittämisen prosessi:

1. Lähtötilanne

 • Selvitämme työntekijälähtöisesti yrityksen työntekijäkokemuksen nykytilan: vahvuudet, kehittämistarpeet sekä asiat, mitä työntekijät pitävät tärkeänä työssä viihtymisen kannalta
 • Käymme asiakkaan kanssa läpi mistä nykyinen työntekijäkokemus koostuu, mitä se yritykselle ja sen työntekijöille käytännössä tarkoittaa - ymmärrys tukee liiketoiminnan kasvua

2. Tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen

 • Analysoimme tulokset ja käymme ne asiakkaan kanssa yhdessä läpi sekä luomme tavoitetilan; mihin asioihin tulevaisuudessa panostetaan ja mitkä asiat jäävät ulkopuolelle

3. Ratkaisu

 • Käymme prosessin asiakkaan kanssa läpi sekä annamme konkreettiset ohjeet ja kehitystä tukevat toimenpiteet ja mittarit, joiden perusteella yritys voi myöhemmin seurata, kuinka tulokset muuttuvat toimintatapoja muuttamalla

4. Jalkauttaminen

 • Olemme asiakkaan halutessa myös mukana viemässä ohjeita käytäntöön, jolla varmistamme, että kehitystyö tulee tehdyksi

Jos rekrytointi tai työntekijäkokemuksen kehittäminen on ajankohtaista, niin laita viestiä tai soittele ja jutellaan lisää!


Kati Kulin, p. +358407160379

Maria Pelkonen, p. +358406741269