rekrytoimassa uusia helmiä?

Etsimme juuri teidän organisaatiosta puuttuvat helmet.


Vuosien kokemus johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinneista takaa sen, että ymmärrämme aidosti mitä haemme ja mitä asiakkaalla avoinna oleva tehtävä vaatii. Haastamme kyselemällä ja tuomalla uusia näkökulmia organisaationne tarpeeseen, sillä aina ei kannata rekrytoida Liisan tilalle Liisaa vaan kannattaa palkata Marja.

Henkilökohtainen, ammattitaitoinen ja iloinen työotteemme näkyy positiivisena kokemuksena sekä asiakkaidemme että työnhakijoidemme suuntaan.

Vaihtoehdot helmien löytämiseen:

  • Julkinen haku
  • Headhunt
  • Yhdistelmähaku

helmet edellä

Työntekijäkokemuksen kehittämisellä parempiin tuloksiin.


Panostamalla hyvään työntekijäkokemukseen organisaatiot sitouttavat työntekijöitään, pitävät henkilöstönsä motivaatiota yllä ja vähentävät henkilöstökustannuksia. Hyvinvoivien työntekijöiden myötä palvelun laatu ja asiakaskokemus paranee, joka edesauttaa liikevaihdon kasvua.

Palvelumme avulla organisaatio saa katsauksen nykytilastaan ja riittävän konkreettisen ymmärryksen työntekijäkokemuksesta ja sen hyödyistä, mikä toimii apuna kehittämistyön käytäntöön viemisessä. Tavoitetilan määritys luo pohjaa työntekijäkokemusstrategian luomiselle, jonka lisäksi organisaatio saa arvokkaita ohjeita toiminnan kehittämiseen liittyen. Organisaation ulkopuolisena kumppanina arvioimme tilanteen objektiivisesti ja saamme rehellistä palautetta työntekijäkokemuksen nykytilasta.

Työntekijäkokemuksen kehittämisen prosessi:

1. Lähtötilanne

  • Selvitämme yrityksen työntekijäkokemuksen nykytilan ja asiat, mitä työntekijät pitävät tärkeänä työssä viihtymisen kannalta
  • Käymme asiakkaan kanssa läpi mistä nykyinen työntekijäkokemus koostuu, mitä se yritykselle ja sen työntekijöille käytännössä tarkoittaa

2. Tavoitetilan määritys

  • Luomme yhdessä tavoitetilan; mihin asioihin tulevaisuudessa panostetaan ja mitkä asiat jäävät ulkopuolelle
  • Määritämme toiminnalle työkalut ja mittarit

3. Toiminnan kehittäminen

  • Analysoimme ja käymme prosessin asiakkaan kanssa läpi
  • Annamme asiakkaalle konkreettiset ohjeet toiminnan kehittämiseksi, joiden perusteella organisaatio voi myöhemmin seurata, kuinka tulokset muuttuvat toimintatapoja muuttamalla

4. Jalkauttaminen

  • Olemme asiakkaan halutessa myös mukana viemässä ohjeita käytäntöön, jolla varmistamme, että kehitystyö tulee tehdyksi

Jos rekrytointi tai työntekijäkokemuksen kehittäminen on ajankohtaista, niin laita viestiä tai soittele ja jutellaan lisää!


Kati Kulin, p. +358407160379

Maria Pelkonen, p. +358406741269