Tervetuloa lukemaan työelämän eri aiheista!

Sisäisen kehittämistyön avulla kohti vetovoimaista työnantajabrändiä

Share |

Tiistai 21.2.2023 klo 10:52 - Maria Pelkonen


Tulevaisuuden työelämä rakennetaan työntekijälähtöisesti, joten asiantuntijatyössä korostuu yhä enemmän valmentavan ja palvelevan johtamisen merkitys ja oppiva kuuntelu. Moderni johtaja kuuntelee työntekijöitään samalla tavalla kuin hän kuuntelisi, jos kaikki olisi hänelle vierasta. Lisäksi johtaja keskittyy tukemaan alaistensa oppimista, itseohjautuvuutta ja mahdollistamaan onnistumisia. Käytännössä johtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa tunnetaitoja ja valmentamista sekä luopumista kontrollintarpeesta.

-> Onnistuneen kehittämistyön toteuttaminen vaatii myös johtamistyön muutosta työntekijäkeskeisempään suuntaan. 

Edellisessä blogissa mainitun työntekijäymmärryksen ja nykytilan selvittämisen tulosten pohjalta yritys voi lähteä luomaan työntekijäkokemukselle oman strategian, jossa tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi olla joustava ja vetovoimainen työpaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä psykologisesti turvallisessa työympäristössä. Tavoitteen saavuttamista ajatellen on hyvä luoda toimintamalli myös siihen, millä tavoilla työntekijäymmärrystä ja työntekijöiden kokemaa työn imua seurataan jatkossa. Työkaluina ja mittareina voidaan käyttää esimerkiksi laajempia henkilöstökyselyitä, tiheämmin toteutettavia pulssikyselyitä, keskusteluita, workshoppeja tai haastatteluita. Tärkeää on myös varmistaa tulosten eteenpäinvienti, koska muuten kyselyillä ei ole minkäänlaista painoarvoa toiminnan kehittämisen kannalta.

-> Kun yritys ymmärtää henkilöstöä ja mitä strategian toteutus vaatii, toimintaa voidaan johtaa paremmin kohti tavoitetta.

Kun yritykselle on määritelty tavoitteet, joihin se pyrkii ja työkalut edistymisen seurantaan on valittu, voidaan aloittaa varsinainen kehittämistyö kohti ympäristöä, jossa työntekijät voivat hyvin, ovat intohimoisia työtään kohtaan ja jossa syntyy tulosta. Kehittämisprosessin vaiheiden jälkeen tulee myös muistaa jatkaa kehittämistä, jotta positiivinen muutos on jatkuvaa ja tilanteen mukana kulkevaa.

-> Kun yrityksen sisäisen hyvinvoinnin on varmistettu olevan kunnossa, voidaan lähteä luomaan vetovoimaista ja läpinäkyvää työnantajabrändiä. Tunnelma tarttuu, kun brändi on luotu aidosti sisältä ulospäin. Tämä tarjoaa yritykselle merkittävän kilpailuedun houkutella taloon parhaimmat talentit, jotka myös viihtyvät työssään. 

  

Kirjoittaja Maria Pelkonen on syventynyt MBA-opintojen aikana työntekijäkokemukseen ja omaa vahvan näkemyksen sen kehittämisestä. Jos yrityksesi kaipaa sparrausta työntekijäkokemuksen kehittämiseen ja sitä kautta syntyvään liiketoiminta-arvon nousuun, niin ota yhteyttä ja keskustellaan lisää. 

Avainsanat: Työntekijäkokemus, työnantajabrändi