Tervetuloa lukemaan työelämän eri aiheista!

Työntekijäkokemuksen kehittäminen johdon agendalla

Share |

Torstai 2.2.2023 klo 12:17 - Maria Pelkonen


Yrityksen strategia sekä toimiala ja olosuhteet määrittävät työntekijäkokemuksen raamit. Ne kertovat, mikä on yritykselle tärkeää ja mitä on mahdollista saavuttaa. Yleisimmät henkilöstöhaasteet tai liiketoimintaongelmat liittyvät mm. työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen, parhaiden tekijöiden rekrytointihaasteisiin tai epäsuhtaisiin työsuorituksiin eli miksi toiset henkilöt suoriutuvat työstään paremmin kuin toiset. Työntekijäymmärrys on avain näiden haasteiden ratkaisuun.

 

Työntekijäkokemukseen vaikuttaminen vaatii henkilöstön ymmärrystä. Osaatko sinä vastata esimerkiksi näihin kysymyksiin henkilöstösi osalta?

  • mikä työntekijöitäsi motivoi?
  • mitkä ovat heidän arvonsa / resonoiko ne yrityksen arvojen kanssa?
  • mikä saa heidät voimaan hyvin töissä?

Työntekijäkokemuksen kehittäminen vaatii aikaa ja suunnittelua

Uuden kehittäminen vaatii aina ymmärryksen tämänhetkisistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Nykytilan selvittämisessä ja ymmärryksen luomisessa huomioidaan myös strategian edellytykset ja työntekijöiden tarpeet sekä havainnollistetaan, mikä on näiden kahden välinen nykytila. Tämän tiedon avulla voidaan lähteä luomaan ympäristöä, jossa työntekijät voivat hyvin, ovat tehokkaampia ja jossa syntyy tulosta. 

Jos tunnistat yrityksessäsi edellämainittuja haasteita tai et osannut vastata yllä oleviin kysymyksiin ja haluaisit tietää vastaukset sekä kehittää toimintaa, niin keskustellaan lisää miten me voisimme tilanteessa auttaa. Usein yrityksen ulkopuolisen on luontevampi tehdä nykytilan selvitys objektiivisena tarkkailijana ilman ennakkokäsityksiä. 

 

Kirjoittaja Maria Pelkonen on syventynyt MBA-opintojen aikana työntekijäkokemukseen ja omaa vahvan näkemyksen sen kehittämisestä. Ota yhteyttä jos aihe on organisaatiossasi ajankohtainen ja jutellaan lisää miten voisimme teidän organisaatiota auttaa menestymään!

 

Avainsanat: Työntekijäkokemus, rekrytointi