Tervetuloa lukemaan työelämän eri aiheista!

Tyytyväinen työntekijä innostaa muita ja parantaa tiimin yhteishenkeä

Share |

Keskiviikko 18.1.2023 - Maria Pelkonen


Edellisen blogin perusteella voi huomata työntekijäkokemuksen olevan käsitteenä kompleksinen ja koostuvan monista eri asioista ja kohtauspisteistä. Työntekijäkokemuksen rakentumiseen vaikuttaa oleellisesti myös työntekijän työtyytyväisyys ja sitouminen työyhteisöön, joita tarkastelen tässä kirjoituksessa. 

  

Tyytyväinen työntekijä

Työtyytyväisyys, sitoutuneisuus ja työntekijäkokemus resonoivat vahvasti keskenään, sillä tyytyväiset työntekijät viihtyvät työssään ja ovat työhönsä sitoutuneempia, mikä taas vahvistaa työntekijäkokemusta. Työtyytyväisyyden voi ajatella olevan työntekijäkokemuksen yksi osa, joka keskittyy enemmän työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin organisaatiossa. Työtyytyväisyys käsittää muun muassa sen, miten työntekijät viihtyvät työpaikallaan sekä kokevat kehittyvänsä ja olevansa arvostettuja työyhteisössään. Työtyytyväisyyteen vaikuttavat myös esimerkiksi työn tekemistä tukeva työympäristö, modernit ja toimivat työvälineet sekä psykologisesti turvallinen työyhteisö.

  

Sitoutunut työntekijä  

Työntekijöiden sitoutuneisuuden voi katsoa kulkevan vahvasti käsikädessä työtyytyväisyyden kanssa ja viittaavan esimerkiksi siihen, kuinka merkitykselliseksi työntekijä kokee työnsä ja kuinka motivoitunut hän työtä kohtaan on. Yleisesti myös arvostuksen tunne, palkitseminen ja kiitoksen saaminen työpaikalla vahvistavat sitoutumista.

  

Työtyytyväisyyteen panostaminen kannattaa

Tutkimuksissa on havaittu, että sitoutuneet ja tyytyväiset työntekijät parantavat tiimin yhteishenkeä ja synnyttävät kollektiivista innostusta. Panostamalla työtyytyväisyyteen ja varmistamalla työntekijöiden sitoutuneisuuden, työyhteisöjen hyvinvointi heijastuu myös kollegoille innostuksena ja saattaa lisätä heidänkin työpanostaan. Näin myös koko yrityskulttuuri kehittyy positiivisempaan suuntaan.

 

Kirjoittaja Maria Pelkonen on syventynyt MBA-opintojen aikana työntekijäkokemukseen ja omaa vahvan näkemyksen sen kehittämisestä. Ota yhteyttä jos aihe on organisaatiossasi ajankohtainen ja jutellaan lisää miten voisimme teidän organisaatiota auttaa menestymään!

Avainsanat: Työtyytyväisyys, työntekijäkokemus