Tervetuloa lukemaan työelämän eri aiheista!

Työntekijäkokemus on kokonaisvaltainen tunne työarjen sujuvuudesta

Share |

Keskiviikko 14.12.2022 klo 9:27 - Maria Pelkonen


Edellisessä blogitekstissä käsittelin positiivisen työntekijäkokemuksen tarjoamia hyötyjä organisaatiolle. Seuraavaksi tarkastelen työntekijäkokemusta tarkemmin, sillä hyvän työntekijäkokemuksen muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät. 

 

Työntekijäkokemus on työntekijän kokonaisvaltainen tunne työarjen sujuvuudesta työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa sekä vuorovaikutushetkistä työnantajansa kanssa. Käytännössä siis ajatukset ja tunteet koskien työtä, työympäristöä ja organisaatiota työnantajana vaikuttavat työntekijäkokemuksen muodostumiseen. Vain ymmärtämällä mistä työntekijäkokemus muodostuu, voidaan varmistaa kehittämistyön onnistuminen käytäntöön viemisessä.

 

Työnantaja - Tarkista, että ainakin nämä kohtaamispisteet ovat kunnossa:

 

  1. Rekrytointi- ja saapumiskokemus (panosta perehdytykseen) 
  2. Työyhteisökokemus, organisaatiokulttuuri ja arvot (arjen tekeminen)
  3. Työympäristö (viihtyisä, turvallinen) 
  4. Palkitseminen (kannustava, tasa-arvoinen) 
  5. Kasvukokemus ja mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen (anna vastuuta) 
  6. Työn merkityksellisyys ja monipuolisuus sekä vapaus tehdä työtä parhaalla katsomallaan tavalla (luottamus) 
  7. Lähtökokemus (aina voi palata takaisin) 

 

Työntekijäkokemuksen kehittäminen on pitkä prosessi eikä asioita saada kuntoon nappia painamalla. Voit aloittaa pohtimalla oheista listaa ja tarttua siihen mikä kaipaa eniten huomiota. Jos listan kaikki asiat kaipaavat huomiota, me autamme prosessien kuntoon laittamisessa eli pyydä rohkeasti apua! 

 

Kirjoittaja Maria Pelkonen on syventynyt MBA-opintojen aikana työntekijäkokemukseen ja omaa vahvan näkemyksen sen kehittämisestä. Ota yhteyttä jos aihe on organisaatiossasi ajankohtainen ja jutellaan lisää miten voisimme teidän organisaatiota auttaa menestymään! 

Avainsanat: Työntekijäkokemus, työtyytyväisyys